Workshops & Cursussen

Waar kies jij voor?

Het begin van 2022 is een uitstekende gelegenheid voor bezinning, reflectie, her-oriëntatie en het maken van nieuwe keuzes. Het jaar 2022 wordt een intensief jaar voor ons allen. Al het
donkere, leugens, misinformaties, misleidingen, verdraaiingen en manipulaties komen stap voor stap aan het licht. Dit maakt veel boosheid, woede, teleurstelling, pijn, verdriet, wanhoop en
gevoel van machteloosheid bij mensen los.

Hoe ga jij daarmee om? Welke invloed heeft dit op jou? Het is het heel belangrijk om je hierdoor niet mee te laten slepen, maar bij jezelf, in jouw centrum en in jouw kracht te blijven.
Je kunt deze ontwikkelingen ook als een uitdaging voor jezelf zien. Wanneer jij beschouwend vanuit jouw positie als waarnemer hier naar kijkt, en jij je ervan bewust bent dat het
nodig is dat alles aan het licht komt, dan ben je gecentreerd, in jouw kracht, in jouw Zijn. Deze ontwikkeling is nodig om alles op te schonen en samen aan de Nieuwe Aarde te bouwen. Door
jouw hoofd met jouw hart te verbinden, en jou te laten leiden vanuit jouw innerlijke lichtkracht, wijsheid, liefde, begrip en compassie, lever jij jouw bijdrage daaraan.

Wij hebben allen bewust voor deze incarnatie in voor deze tijd gekozen. Ieder van ons is nodig en is gevraagd om zich in te zetten met zijn mogelijkheden en kwaliteiten. Gebruik deze tijd om jezelf vrij te maken van wat jou belemmert en blokkeert. Voel wat wil jij werkelijk wilt! Wat
maakt jou blij en bezielt je? Ga op ontdekkingsreis welke talenten nog in jou sluimeren! Durf in vertrouwen te gaan staan in wat jij hebt te bieden! Kies ervoor om jezelf te bevrijden en te worden wie jij in wezen bent! Jij bent een deel van de Goddelijke Bron en Schepper. Dit is jouw Essentie. Jij kunt kiezen en creëren! Wees een anker van licht dat nodig is om de lichtkracht op aarde te vergroten en te stabiliseren.

Deze cursus, de interactieve uitwisseling, draagt bij tot vergroting van jouw bewustzijn, jouw veranderings- en transformatieproces en voor jouw weg naar meesterschap. Wij leren en erkennen veel van elkaar en zijn tevens een bron van inspiratie voor elkaar. Een bijzonder waardevolle ondersteuning voor jouw transformatieproces zullen hierbij de 33 Isis Magic Healing Essences zijn. Ze verbinden jou dieper met jouw Goddelijke oorsprong en helpen jou te worden wie jij in Essentie bent.

Wij gaan tijdens de cursus op alle 33 I.M.H.E. in, zodat je deze kunt ervaren in diepere verbinding. Deelnemers kiezen er vaak voor om daarna zelf met deze I.M.H.E. te werken of ze in hun gezin te gebruiken op grond van hun ervaringen.

De cursus omvat 5 zaterdagen.
Data: 29 Jan., 12 en 26 febr., 12 en 26 maart
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur.
Locatie: 5914WJ Venlo, Kochstraat 17
Bijdrage: € 495,-
Voor koffie, thee, water en versnaperingen zorg ik. Vanaf 9.30 uur staat koffie en thee klaar. Neem aub jouw eigen lunch mee.

Heb je vragen, bel mij: 077 3548604 of mail naar praktijk.margarete.wuster@gmail.com

Jij bent van harte welkom. Ik verheug mij erop jou te ontmoeten.
Margarete.